Sponsors

Om op hoog niveau muziek te kunnen blijven maken en om over kwalitatief goed instrumentarium en uitdagende muziekwerken te kunnen blijven beschikken, is financiële ondersteuning van buiten de vereniging nodig. Crescendo prijst zich gelukkig ieder jaar het Voorjaarsconcert te kunnen realiseren, dankzij donateurs, sponsors en leden van de Club van 100.

Donateurs: Voor een minimum bedrag van € 25,- per jaar ontvangen donateurs korting op de entree van het Voorjaarsconcert van Crescendo voor 2 personen en ontvangen zij uitgaven van het digitale infoblad Crescendo Actueel.

Nevensponsoren: Bij een jaarlijkse bijdrage van minimaal € 250,- is de nevensponsor automatisch lid van de Club van 100. Bovendien wordt een advertentie geplaatst in de Crescendo Actueel, in de programmaboekjes van door Crescendo georganiseerde concerten en ten slotte wordt advertentiemateriaal tijdens concerten d.m.v. een beamer getoond. De nevensponsor ontvangt 2 vrijkaarten per concert.

Het rekeningnummer van Crescendo is NL62 RABO 0384171125.

Secretariaat:
Telgterweg 159
3853 NG Ermelo
info@crescendo-ermelo.nl