Historie

Op 1 april 1895 komen vier mannen bij de directie van psychiatrisch ziekenhuis Veldwijk met het idee om een “fanfarecorps” op te richten. De Christelijke Muziekvereniging Crescendo wordt opgericht in mei 1895, ter ontspanning van personeelsleden en verpleegkundigen van het psychiatrisch ziekenhuis Veldwijk (het huidige GGz Centraal). Het lukt om te blijven bestaan en uit te groeien tot een gezellig en kwalitatief goed orkest, wat aan het begin van de vorige eeuw is gewijzigd in harmonieorkest. 

Aanvankelijk mochten alleen werknemers en familieleden lid worden, thans bestaat het orkest uit muziekliefhebbers uit de hele regio, met als belangrijkste binding “samen muziek maken”. Dat heeft er wel toe geleid dat nog maar enkele leden een directe relatie met GGz Centraal hebben. Daarom is in 2008 besloten de vereniging te verzelfstandigen. GGz Centraal geeft Crescendo niet langer subsidie. Wat wel blijft is de mogelijkheid om van enkele faciliteiten van GGz Centraal gebruik te blijven maken.

Secretariaat:
Telgterweg 159
3853 NG Ermelo
info@crescendo-ermelo.nl