Jan Baljeu erelid Crescendo

Op donderdag 16 maart was het bestuur weer even voltallig bij elkaar in Harderwijk, bij Jan Baljeu thuis. Jan is klarinettist in het orkest en penningmeester in het bestuur. Hij is ernstig ziek en heeft begin dit jaar zijn plekje in het orkest en bestuur helaas moeten verlaten.

Crescendo heeft Jan verrast met het erelidmaatschap. Hij was er stil van.

Met het erelidmaatschap geeft Crescendo uitdrukking aan de grote waardering die de vereniging voor Jan heeft. Een trouwe muzikant met records als het gaat om aanwezigheid en inzet op de repetities en bij verenigingsactiviteiten. En ook al weer heel wat jaren als penningmeester voortreffelijk accuraat en zorgzaam. Een echt lid van de Crescendo-verenigingsfamilie. Jan was eerder ook al actief bij de zustervereniging Excelsior in Ermelo en naast Crescendo is Jan ook muzikant en secretaris bij het Veluws Senioren Orkest. Jan wordt dan ook op veel plaatsen in kringen van de harmoniemuziek gemist.

Crescendo is er trots op om Jan Baljeu als erelid te hebben.