Dodenherdenking 2017

Dit jaar verzorgden het Ermelo's MannenKoor en een Crescendo ensemble de muziek tijdens de bijeenkomst voorafgaande aan de dodenherdenking. In de goed gevulde Immanuëlkerk werden er afwisselend koralen gespeeld en gezongen. Toen de aanwezigen de zaal verlieten zong het koor samen met de blazers onder muzikale leiding van Hilda Versluis een indrukwekkend "Blijf bij mij Heer...". Wat een voorrecht om zo te mogen bijdragen aan de herdenkingsplechtigheden in de dorpsgemeenschap.